Zirius M1 är Värmepumpen för dig som har en värmepanna du kan lita på under ytterligare flera år.
Olja, ved eller el spelar ingen roll. Värmepumpen kompletterar din befintliga panna och ger dig en rejäl besparing. Bergvärme eller ytjordvärme beroende vad som passar bäst hos dig.
Välj mellan 5 0ch 7 kW


Ytjordvärme på 150 kvm grävbar tomt!
Om markförhållandena tillåter, behövs bara 150 kvm grävbar yta för att installera 5 kW ytjordvärme. Du får snabbt ett svar av vår återförsäljare som hjälper dig med en markanalys.

Installerat och klart från ca 45.000:-!