Den kompletta värmepumpen består av tre delar:
en markslinga, en kompressorenhet och en golvslinga. Den enda rörliga delen i systemet är kompressorn.

Ett köldmedia cirkulerar i systemet där det hämtar värme i markslingan (förångaren), tryck och temperatur höjs i kompressorn och värmen avges i golvslingan (kondensorn).

Golvslingan gjutes in i en betongplatta eller läggs på aluminiumplåtar på träbjälklag.

Kompressorenheten kan placeras utomhus, i exempelvis en brunnsring eller i kryputrymme under huset. Temperaturregleringen sker helt enkelt med en rumstermostat som startar och stannar kompressorn, allt efter behov.

Zirius GVP golvvärmepumpar finns i fyra storlekar från 1,4 till 2,5 kW avgiven effekt och täckerupp till ca 60 m2 golvyta, vilket innebär att man i en normal villa installerar två eller flera pumpar.

Markslingorna är endast max 60 meter långa. Systemet är också mycket lämpligt att installera i byggnader som fritidshus, uterum garage etc.


Enklare och billigare kan en värmeinstallation knappast bli!