Att investera i en värmepump är ett av de enklare sätten att radikalt sänka sin boendekostnad.
Besparingen överstiger ofta 60% vid en normal installation. Värmepumpen klarar hela husets uppvärmning. Under årets allra kallaste dagar kompletterar man med tillsatsvärme i form av el eller olja.

Gör en grov besparingskalkyl som visar att det finns pengar att hämta i marken. Kalkylen är baserad på ett antal exempel och ger dig en ungefärlig bild av hur stor besparing Du kan uppnå.